Array
(
)
Array
(
)
Array
(
)
Agedashi Tofu

€ 5,00

Ebi Gyoza

€ 5,00

Edamame

€ 5,00

Goma Ae

€ 6,00

Gyoza

€ 5,00

Harumaki

€ 3,00

Miso Soup

€ 5,00

Nasu Moriawase

€ 6,00

Sake Sekai

€ 7,00

Shiraae

€ 6,00

Wakame

€ 5,00