Array
(
)
Array
(
)
Array
(
)
Chirashi Maguro (Tonno/Tuna)

€ 16,00

Chirashi Sake (Salomone/Salmon)

€ 13,00

Chirashi Unagi (Anguilla/Eel)

€ 16,00

Nama Chirashi

€ 16,00

Riso Bianco Al Vapore/Steamed White Rice

€ 3,00